FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Joustavimpia ja uusiin haasteisiin & mahdollisuuksiin nopeimmin reagoivia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 30
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 101
Ei eroa 3 188
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 719
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 641
SYSMISS 58
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1679
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.10
keskihajonta .942

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.