FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Tuottoisimpia ja kannattavimpia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 38
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 196
Ei eroa 3 401
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 699
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 342
SYSMISS 61
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1676
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.66
keskihajonta 1.001

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.