FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Hyvin tehdystä työstä maksetaan parempi palkka

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 35
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 94
Ei eroa 3 348
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 699
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 506
SYSMISS 55
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1682
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.92
keskihajonta .955

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.