FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Hyvin tehty työ johtaa ylennykseen tai uralla etenemiseen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 79
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 233
Ei eroa 3 473
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 589
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 309
SYSMISS 54
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1683
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.48
keskihajonta 1.085

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.