FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Työntekijöillä on eniten vaikutusta päätöksentekoon

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 44
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 173
Ei eroa 3 514
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 680
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 273
SYSMISS 53
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1684
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.57
keskihajonta .965

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.