FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Menestys riippuu eniten hyvästä johdosta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 55
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 93
Ei eroa 3 641
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 450
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 443
SYSMISS 55
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1682
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.67
keskihajonta 1.027

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.