FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Korkean palkan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 38
Useimmiten 2 199
Toisinaan 3 680
Harvoin 4 665
Tuskin koskaan 5 110
SYSMISS 45
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1692
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.36
keskihajonta .855

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.