FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Turvallisen, ennakoitavan tulevaisuuden

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 173
Useimmiten 2 854
Toisinaan 3 476
Harvoin 4 149
Tuskin koskaan 5 38
SYSMISS 47
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1690
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.42
keskihajonta .872

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.