FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Hyviä luontoisetuja, kuten eläke, asuntoedut, autoedut, terveydenhuolto tms.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 204
Useimmiten 2 631
Toisinaan 3 515
Harvoin 4 244
Tuskin koskaan 5 99
SYSMISS 44
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1693
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.65
keskihajonta 1.053

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.