FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Työn, joka on tärkeää ja antaa tyydytystä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 82
Useimmiten 2 401
Toisinaan 3 912
Harvoin 4 271
Tuskin koskaan 5 27
SYSMISS 44
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1693
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.86
keskihajonta .797

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.