FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Mielenkiintoisen työn

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 63
Useimmiten 2 386
Toisinaan 3 991
Harvoin 4 199
Tuskin koskaan 5 34
SYSMISS 64
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1673
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.85
keskihajonta .749

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.