FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Työn, jossa voi hyödyntää täysipainoisesti kykyjä ja taitojaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 51
Useimmiten 2 336
Toisinaan 3 856
Harvoin 4 368
Tuskin koskaan 5 56
SYSMISS 70
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1667
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.03
keskihajonta .824

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.