FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vertaile seuraavaksi työskentelemistä julkisella sektorilla samankaltaisiin yksityisen sektorin työtehtäviin. Tarjoaako julkinen sektori:

Kaiken kaikkiaan, onko julkinen sektori mielestäsi hyvä työnantaja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 105
Useimmiten 2 592
Toisinaan 3 819
Harvoin 4 147
Tuskin koskaan 5 18
SYSMISS 56
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1681
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta .773

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.