FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä tarjoaako yksityinen sektori:

Hyviä luontoisetuja, kuten eläke, asuntoedut, autoedut, terveydenhuolto tms.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 31
Useimmiten 2 304
Toisinaan 3 762
Harvoin 4 508
Tuskin koskaan 5 81
SYSMISS 51
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1686
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.18
keskihajonta .846

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.