FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä tarjoaako yksityinen sektori:

Työn, jossa voi hyödyntää täysipainoisesti kykyjä ja taitojaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 165
Useimmiten 2 818
Toisinaan 3 601
Harvoin 4 88
Tuskin koskaan 5 15
SYSMISS 50
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1687
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.39
keskihajonta .769

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.