FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä tarjoaako yksityinen sektori:

Kaiken kaikkiaan, onko yksityinen sektori mielestäsi hyvä työnantaja?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Melkein aina 1 139
Useimmiten 2 840
Toisinaan 3 625
Harvoin 4 72
Tuskin koskaan 5 13
SYSMISS 48
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1689
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.40
keskihajonta .732

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.