FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Pitäisikö valtion tukea joitakin seuraavista tuotannonaloista, jotta hinnat pysyisivät alhaisina?

Sähköntuotanto

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä, ehdottomasti 1 313
Kyllä, jossakin määrin 2 689
En osaa sanoa 3 282
Mieluummin ei 4 313
Ehdottomasti ei 5 102
SYSMISS 38
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1699
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.53
keskihajonta 1.161

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.