FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Pitäisikö valtion tukea joitakin seuraavista tuotannonaloista, jotta hinnat pysyisivät alhaisina?

Asuntotuotanto

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä, ehdottomasti 1 471
Kyllä, jossakin määrin 2 865
En osaa sanoa 3 140
Mieluummin ei 4 181
Ehdottomasti ei 5 49
SYSMISS 31
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1706
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.10
keskihajonta 1.015

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.