FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletko samaa vai eri mieltä...

Tulot ja hyvinvointi tulisi uudelleenjakaa tavallisille ihmisille

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Voimakkaasti samaa mieltä 1 799
Samaa mieltä 2 628
En tiedä, sekä että 3 109
Eri mieltä 4 133
Voimakkaasti eri mieltä 5 40
SYSMISS 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1709
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.82
keskihajonta 1.011

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.