FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kaikissa maissa on jonkinlaisia eroja ja ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä. Kuinka suuria tästä johtuvat ristiriidat mielestäsi ovat Suomessa...

Köyhien ja rikkaiden välillä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin suuria ristiriitoja 1 284
Suuria ristiriitoja 2 656
Ei kovin suuria ristiriitoja 3 756
Ei lainkaan ristiriitoja 4 12
SYSMISS 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1708
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 2.29
keskihajonta .744

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.