FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Uskotko, että Suomi on parempi maa asua seuraavan kolmen vuoden aikana?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon parempi 1 44
Jonkin verran parempi 2 674
Ei vaikutusta 3 570
Jonkin verran huonompi 4 322
Paljon huonompi 5 93
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1703
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.85
keskihajonta .941

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.