FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Sotienjälkeisellä kaudella suomalaiselle taloudelliselle järjestelmälle on ollut tyypillistä se, että suurin osa yrityksistä on ollut yksityisessä omistuksessa, osa valtion omistuksessa, ammattiyhdistysliike on ollut vahva ja teollisuuden tuotteille on ollut korkea tullisuoja. Tuottiko tällainen talousjärjestelmä vuosina 1945-1990 suomalaisten enemmistölle mielestäsi...

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Pelkästään hyötyä 1 82
Enemmän hyötyä kuin harmia 2 668
Sekä hyötyä, että harmia 3 865
Enemmän harmia kuin hyötyä 4 67
Pelkästään harmia 5 6
SYSMISS 49
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1688
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.55
keskihajonta .667

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.