FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Törrönen, Jukka (Alkoholitutkimussäätiö)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), alkoholikulttuuri, alkoholin mainonta, alkoholinkäyttö, alkoholiongelmat, alkoholipolitiikka, alkoholismi, asenteet, huumeet, juomatavat, juopumus, juopumus, päihtymys, suvaitsemattomuus, suvaitsevaisuus

Sisällön kuvaus

Ryhmähaastatteluissa tutkija Jukka Törrönen on aluksi esitellyt alkoholimainoksia (Smirnoff, William Grant's Finest Scotch Whisky, Martini Bianco, Black Death Vodka) yksi kerrallaan ja pyytänyt ryhmän jäseniä kertomaan, mitä mainoksista tulee mieleen. Sitten tutkija on kysynyt ryhmältä, kenelle mainos on suunnattu ja puhutteleeko mainos heitä. Neljästä mainoksesta käydyn keskustelun jälkeen haastateltavilta on kysytty, onko heidän asuinkaupungissaan havaittavissa sosiaaliryhmien välillä juomatapaeroja. Tämän jälkeen tutkija on kysynyt, millaisissa tilanteissa alkoholinkäyttö on sallittua ja minkälaisissa ei lainkaan. Lisäksi tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä miettimään ja keskustelemaan siitä, millaisia alkoholiongelmat ovat yhtäältä yksilön kannalta ja toisaalta yhteiskunnan kannalta. Haastateltavilta on kysytty alhokoholiongelmien syistä ja siitä, kenen pitäisi olla vastuussa alkoholiongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Tämän jälkeen tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä kirjoittamaan määritelmän alkoholistista. Määritelmistä käydyn keskustelun yhteydessä on pohdittu paikallisia alkoholiongelmia ja erityisryhmiä, joilla ongelmia on. Haastateltavia on myös pyydetty vertaamaan alkoholiongelmia alueen muihin sosiaalisiin ongelmiin.

Viimeisenä tehtävänä tutkija on pyytänyt ryhmän jäseniä tulkitsemaan kahta alkoholipoliittista tekstiä ja keskustelemaan tulkintojensa pohjalta. Tekstit ovat olleet seuraavat:

TEKSTI A. Alkoholipolitiikka ja yksilön vapaus ja vastuu: "Alkoholin aiheuttamia ongelmia ei ole mahdollista poistaa valtion kontrollitoimenpitein. Sillä jos alkoholin vapaa myynti kielletään luodaan samalla tahtomattakin kuvitelma alkoholista kiellettynä kiehtovana hedelmänä. Vastuu juomisesta on sittenkin yksilöllä itsellään ja lähipiirillä. Kielloilla vastuu vieritetään valtiolle ja eurooppalaisia juomatapoja ei pääse syntymään. Kaiken lisäksi rajoittava alkoholipolitiikka on ristiriidassa yksilön vapauden kanssa."

TEKSTI B. Alkoholiongelmat ja alkoholipolitiikka: "Alkoholi aiheuttaa monia kansanterveydellisiä ongelmia. Lisäksi alkoholi on usein myös yhteydessä perheväkivaltaan, järjestyshäiriöihin ja rikollisuuteen. Tieteelliset tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti, että mitä helpommin alkoholia on saatavilla sitä enemmän sitä kulutetaan. Siksi alkoholin aiheuttamia haittoja on kaikkein helpointa vähentää alkoholipolitiikalla, joka rajoittaa sen saatavuutta. Se on tehokas keino ja kohdistuu tasaveroisesti kaikkiin väestöryhmiin. Erityisen hyviä keinoja ovat hintojen valtiollinen sääntely ja myynnin salliminen vain lisenssien perusteella."

Ryhmältä on kysytty, millaisia vaikutuksia tekstien mukaisilla alkoholipolitiikoilla olisi alkoholin saatavuuteen, rajoituksiin ja anniskeluaikoihin, mainontaan, hintoihin ja verotukseen, ikärajoihin, tiedottamiseen ja ohjeisiin, erityisryhmien kontrolliin sekä kasvatukseen ja koulutukseen.

Lopuksi ryhmän jäseniä on pyydetty vertaamaan ensin alkoholi- ja huumeongelmia (pitäisikö valtiolla ja paikallisilla viranomaisilla olla samanlainen asenne molempia päihteitä kohtaan?) ja alkoholi- ja ympäristöongelmia (pitäisikö valtiolla ja paikallisilla viranomaisilla olla samanlainen asenne ympäristö- ja alkoholiongelmiin?). Tutkimus on ollut osa Jussi Simpuran ja Christoffer Tigerstedtin johtamaa Baltica -projektia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.