FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 1362
minimi 1
keskiarvo 681.5
keskihajonta 393.32

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.