FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
2003 1362
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 2003
minimi 2003
keskiarvo 2003
keskihajonta 0

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.