FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
A (ks. koodikirja) 1 1362
B (ks. koodikirja) 2 0
C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) 3 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 1
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.