FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 1
minimi 1
keskiarvo 1
keskihajonta 0

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.