FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitkä KAIKKI seuraavat EU-parlamenttivaaleja edeltävään kampanjaan liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa?

Kävit jonkun tiedotusvälineen (esim. Helsingin Sanomat, Yle, MTV3) tai muun tahon vaalikoneella internetissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei mainittu 0 1031
Mainittu 1 331
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.