FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitkä KAIKKI seuraavat EU-parlamenttivaaleja edeltävään kampanjaan liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa?

Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei mainittu 0 369
Mainittu 1 993
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.