FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Vaalimainonta oli informatiivista ja kannusti äänestämään

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 25
Jokseenkin samaa mieltä 2 271
Jokseenkin eri mieltä 3 458
Täysin eri mieltä 4 362
En osaa sanoa 5 246
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.