FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Kampanja oli vaisu eikä kannustanut äänestämään

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 227
Jokseenkin samaa mieltä 2 466
Jokseenkin eri mieltä 3 353
Täysin eri mieltä 4 112
En osaa sanoa 5 204
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.