FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Viimeisellä kampanjaviikolla minusta alkoi tuntua siltä, että vaalit ovat tulossa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 168
Jokseenkin samaa mieltä 2 505
Jokseenkin eri mieltä 3 270
Täysin eri mieltä 4 181
En osaa sanoa 5 238
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.