FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Selvä enemmistö äänioikeutetuista Suomessa ja useissa muissa EU-maissa jätti äänestämättä äskeisissä EU-vaaleissa. Miten sinä menettelit?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En äänestänyt tällä kertaa 1 423
Äänestin ennakkoon 2 422
Äänestin vaalipäivänä sunnuntaina 3 506
Ei ollut äänioikeutta 4 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1362
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.