FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EU-parlamenttivaaleissa?

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa EU:n harjoittamaan politiikkaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin tärkeä 1 388
Melko tärkeä 2 330
Jossain määrin tärkeä 3 142
Ei lainkaan tärkeä 4 26
En osaa sanoa 5 42
SYSMISS 434
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 928
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.