FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EU-parlamenttivaaleissa?

Ulkomaalaisiin maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin tärkeä 1 101
Melko tärkeä 2 244
Jossain määrin tärkeä 3 322
Ei lainkaan tärkeä 4 197
En osaa sanoa 5 64
SYSMISS 434
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 928
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.