FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen/ehdokkaan valintaan EU-parlamenttivaaleissa?

Puolue/ehdokas ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vaikutti ratkaisevasti 1 195
Vaikutti melko paljon 2 232
Vaikutti jonkin verran 3 183
Ei vaikuttanut 4 289
En osaa sanoa 5 29
SYSMISS 434
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 928
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.