FSD2010 Pirkanmaalainen tietoyhteiskunta 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Inkinen, Tommi (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskuntainstituutti)

Asiasanat

Internet, ajankäyttö, matkapuhelimet, sähköposti, tiedonhaku, tietokoneet, tietotekniikka, tietoyhteiskunta, työympäristö, viestintäkulttuuri

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin pirkanmaalaisten tietotekniikkaan liittyviä tietoja ja taitoja sekä suhtautumista tietotekniikkaan. Lisäksi tarkasteltiin informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden roolia ihmisten sosiaalisessa elämässä sekä selvitettiin työelämän muuttuvia käytäntöjä.

Aluksi vastaajilta kysyttiin tietotekniikkaa koskevia yleiskysymyksiä, joissa tiedusteltiin kotitalouden käytössä olevien tietokoneiden ja matkapuhelinten määrää sekä tietoa muista käytössä olevista tieto- tai kommunikaatioteknologisista laitteista. Lisäksi kysyttiin, missä eri paikoissa vastaajilla on käytössään Internet-yhteys ja niiltä vastaajilta, joilla oli Internet-yhteys kotona, kysyttiin kotiliittymän tyyppiä. Seuraavaksi kysyttiin Internetin käytöstä ja käyttöaktiivisuudesta sekä tietokoneen ja Internetin käyttömahdollisuuksista eri paikoissa. Edelleen tiedusteltiin erilaisten laitteiden, kuten lankapuhelimen, matkapuhelimen, TV:n ja laskunmaksuautomaatin käyttöaktiivisuutta. Tämän jälkeen kartoitettiin tietotekniikan saavutettavuuteen ja käyttöön liittyen vastaajien mahdollisuuksia käyttää ja hankkia erilaisia viestintä- ja tietoyhteyslaitteita eri tarkoituksiin. Lisäksi vastaajien mielipiteitä selvitettiin erilaisin väitelausein koskien Internetin aiheuttamia arkielämän ja sosiaalisten suhteiden muutoksia. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä myös mm. Internetin käyttökustannuksista.

Matkapuhelimiin liittyen vastaajille esitettiin useita väitteitä koskien niiden merkitystä ja käyttöä työssä ja vapaa-aikana. Tämän jälkeen esitettiin väitteitä liittyen työntekoon ja opiskeluun ja matkapuhelimen merkitykseen niissä. Lisäksi esitettiin vielä väitteitä koskien mm. matkapuhelinten aiheuttamia haittoja ja hyötyjä sekä niiden käytön vaikeutta ja kustannuksia. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin Internetin käyttösisältöihin liittyen mm. sitä, mihin kaikkeen he ovat Internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttäneet ja mitä mieltä he ovat yleisesti ottaen verkkosivujen käytettävyydestä. Lopuksi selvitettiin vielä vastaajien yleisiä tietoyhteiskunta-asenteita kysymällä heiltä mielipidettä tietotekniikan erilaisista vaikutuksista yhteiskunnassa esim. sukupuolten välisen tasa-arvoon tai alueellisten erojen syntymiseen. Lisäksi kysyttiin mielipidettä joistakin tietoyhteiskuntakehityksen yleisistä linjoista ja kehityksen merkityksestä esim. työn jatkuvuuden ja yksilökeskeisyyden korostumisen kannalta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, kotitalouden henkilömäärä ja alle 18-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä, asumismuoto ja asunnon tyyppi, pääasiallinen toiminta, työnantaja, asunnon sijainti sekä alueryhmä, johon vastaaja kuuluu.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.