FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko painosi muuttunut viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Painoni on

Vähentynyt (kg)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 473
maksimi 20.00
minimi 1.00
keskiarvo 4.7780
keskihajonta 3.02731

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.