FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko painosi muuttunut viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Painoni on

Pysynyt ennallaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
pysynyt ennallaan 2 1721
SYSMISS 1453
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1721
maksimi 2
minimi 2
keskiarvo 2.00
keskihajonta .000

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.