FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko painosi muuttunut viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Painoni on

Lisääntynyt (kg)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 942
maksimi 20.00
minimi 1.00
keskiarvo 4.0722
keskihajonta 2.62844

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.