FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ei 0 208
kyllä 1 2670
en osaa sanoa 2 267
SYSMISS 29
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3145
maksimi 2
minimi 0
keskiarvo 1.02
keskihajonta .388

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.