FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Päänsärkyä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ei lainkaan 0 807
satunnaisesti 1 1882
viikoittain 2 386
päivittäin tai lähes päivittäin 3 60
SYSMISS 39
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3135
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo .90
keskihajonta .669

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.