FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Huimausta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ei lainkaan 0 2193
satunnaisesti 1 816
viikoittain 2 74
päivittäin tai lähes päivittäin 3 27
SYSMISS 64
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3110
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo .34
keskihajonta .568

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.