FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Diabetes

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ei 0 2984
kyllä 1 15
SYSMISS 175
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2999
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .01
keskihajonta .071

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.