FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Astma tai muu keuhkosairaus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ei 0 2880
kyllä 1 123
SYSMISS 171
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3003
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .04
keskihajonta .198

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.