FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
hyvä 1 1538
melko hyvä 2 1158
keskitasoinen 3 381
melko huono 4 59
huono 5 8
SYSMISS 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3144
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.68
keskihajonta .777

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.