FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Minkä seuraavista koet suurimmaksi uhaksi omalle terveydellesi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
ympäristötuhot 1 104
omassa käyttäytymisessä mahdollisesti olevat epäterveelliset tavat 2 1088
väkivalta tai onnettomuus 3 437
henkinen stressi 4 762
perinnölliset tekijät 5 279
muu, mikä? 6 99
en osaa sanoa 7 359
SYSMISS 46
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3128
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 3.56
keskihajonta 1.699

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.