FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Pituutesi (miehet)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1207
maksimi 191
minimi 169
keskiarvo 180.29
keskihajonta 5.891

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.