FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Pituutesi (naiset)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1936
maksimi 181
minimi 154
keskiarvo 166.59
keskihajonta 6.013

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.