FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Painosi (miehet)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1205
maksimi 111
minimi 59
keskiarvo 76.88
keskihajonta 10.616

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.